Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

1518 ce28 420
Reposted frommrrru mrrru viajointskurwysyn jointskurwysyn
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować
— Matthew Quick
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viadoubleespresso doubleespresso
3491 8f2c
tak naprawdę wszystko czego chciałem od życia
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
7940 97d8 420
Ostatni Taniec, Malcolm Liepke
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
1002 caf1 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viametafnord metafnord

July 16 2019

8785 9963 420
Reposted fromyikes yikes viamydiscovery mydiscovery
0394 b20d 420
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viathetemple thetemple
0871 d333 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viabagatela bagatela
Summer in da City
Reposted fromdhoop dhoop viablackheartgirl blackheartgirl
7946 7b35 420
Reposted fromrubinek rubinek viablackheartgirl blackheartgirl
9238 b50c 420
2506 5786 420
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo vianiskowo niskowo
1414 3711 420
Reposted fromsailormoon sailormoon vialenifca lenifca
1352 a096 420
Reposted fromrubinek rubinek vialenifca lenifca
1476 1637 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
1074 5a14 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
9719 5ac8 420
Reposted fromnajlepsza najlepsza viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl